Szturmowcy nacjonaliści
Szturmowcy facebook
Szturmowcy tumblr
Szturmowcy instagram

Blokada Uniwersytetu Warszawskiego

 

 

23 listopada przypadła rocznica blokady UW, jaka miała miejsce w roku 1936. Był to masowy protest nacjonalistycznej części studentów tejże uczelni. Wydarzenie to spowodowane było sprzeciwem wobec negatywnych aspektów rządów sanacji oraz oporem wobec cały czas funkcjonującego ruchu komunistycznego w Polsce. W blokadzie wzięło udział około 1000 osób, podczas protestu wysunięto żądania obniżek opłat za studia, bezpłatnych studiów dla dzieci chłopów i robotników i wprowadzenia tzw. numerus clausus. Brama główna UW została obwieszona transparentami z hasłami dotyczącymi postulatów i poglądów protestujących.
Dziś, podobnie jak wówczas uniwersytety są miejscem, o które musimy walczyć. Z coraz bardziej degenerującym liberalizmem i marksizmem kulturowym, które objawiają się choćby w postaci gender studies itp potworków. Musimy walczyć, by polska nauka faktycznie była polska. Musimy walczyć o wypracowanie własnych, związanych z Narodem, elit intelektualnych, które zastąpią obecne całkowicie oderwane od swej tożsamości. Musimy sprawić, aby polskie uniwersytety przestały równać w dół, a na nowo stały się kuźnią wspomnianych elit.

W ramach uczczenia rocznicy blokady na UW i zaznaczenia obecności nacjonalizmu na UW sympatycy Szturmowców podjęli dziś pewne działania w postaci kolportażu materiałów informacyjnych na terenie kampusu.

Szturmowcy nacjonalizm