Szturmowcy nacjonaliści
Szturmowcy facebook
Szturmowcy tumblr
Szturmowcy instagram

Komentarz Szturmowców do projektu powstania kolejnego żydowskiego muzeum 

W dniu dzisiejszym w mediach opublikowano wypowiedź Jarosława Sellina (wiceminister MKiDN) o tym, iż w Warszawie powstanie kolejne żydowskie muzeum. Do Muzeum Historii Żydów Polskich dołączyć ma muzeum getta warszawskiego, które znajdować się będzie w budynku dawnego szpitala dziecięcego przy ul. Siennej w Warszawie. Przekazanie na ten cel odbyć się ma w ciągu kilku najbliższych tygodni. Powodem wyboru akurat tego budynku jest fakt, że jest to jeden z nielicznych zachowanych budynków z terenu getta.

Jako Szturmowcy nie możemy ocenić tej decyzji wydanej w obecnej sytuacji politycznej inaczej niż krytycznie. Nie ma żadnej wątpliwości, że obecnie relacje polsko-żydowskie oraz polsko-izraelskie są niezwykle napięte, a spór w dużej mierze kręci się wokół nowelizacji ustawy o IPN. Krytyka, jaka płynie ze strony środowisk żydowskich jest urągająca polskiemu Narodowi i jako taka nie do przyjęcia. Decyzja o utworzeniu kolejnego już muzeum na terenie Warszawy poświęconego historii Żydów wydaje się jednoznacznie próbą ugięcia wobec tejże krytyki dyplomacji izraelskiej i wykazania „dobrej woli porozumienia”. Jednocześnie muzeum to będzie finansowane oczywiście z publicznych pieniędzy, a biorąc pod uwagę temat, jak i kontekst polityczny, ciężko wątpić, że muzeum to szybko stać się może ośrodkiem antypolskiej propagandy.

Decyzja o utworzeniu muzeum akurat teraz jest tym dziwniejsza, że szereg innych placówek muzealnych cierpi na permanentne niedofinansowanie a kilka nie może od wielu lat doczekać się powstania. Mowa tu choćby o muzeum wojny 1920 roku czy o muzeum Żołnierzy Wyklętych. Placówki te do dziś nie doczekały się powstania, między innymi z powodu braku funduszy. Jak widać na muzeum dotyczące historii Żydów pieniądze znajdą się zawsze.

Polityka wstydu i ciągłego przepraszania, jaką stosują polscy politycy od 1989 roku ma źródło także w konsekwentnym pompowaniu w nasze dusze określonych kompleksów i przekonań. Fałszywa teza o współodpowiedzialności za Holocaust jest jedną z najbardziej trujących, jakie funkcjonująca w przestrzeni publicznej. Nie mamy złudzeń – kolejne muzeum historii polskich Żydów, i to związane bezpośrednio z tematem Holocaustu, szybko stanie się kolejnym ośrodkiem antypolskiej propagandy.

Wreszcie zadajmy sobie pytanie – czy w dobie tak zaostrzonego konfliktu polsko-żydowskiego, który ma swoje poważne reperkusje w polityce międzynarodowej, to czego nam trzeba to kolejny gest „przyjaźni” wobec Żydów w postaci muzeum dotyczącej ich historii?

13 lutego 2018
Szturmowcy nacjonalizm