Szturmowcy nacjonaliści
Szturmowcy facebook
Szturmowcy tumblr
Szturmowcy instagram

Komentarz Szturmowców w sprawie protestów osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów

Ostatnio znów głośny stał się temat osób niepełnosprawnych w Polsce. W Sejmie stale znajduje się reprezentacja środowisk, które skupiają rodziców chorych dzieci, politycy zaś partii rządzącej jak i opozycji prześcigają się w składaniu obietnic, zapewnień i słów poparcia. Media oczywiście konsekwentnie temat „grillują”, przedstawiając to w zależności od reprezentowanej przez siebie opcji politycznej.

Jak my, Szturmowcy widzimy to zagadnienie?

Po pierwsza czyli imponderabilia, a w tym wypadku jest to los osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. W pełni popieramy postulat pomocy finansowej państwa dla takich osób w postaci zasiłków, rent etc. Postulat solidaryzmu narodowego spełnia się właśnie poprzez taką redystrybucję. Nie ulega to dla nas wątpliwości i każdy głos sprzeciwu wobec słusznych postulatów w tym temacie uznajemy za sprzeczny z interesem narodowym. W Narodzie zawsze znajdzie się pewna grupa osób, które z przyczyn niezależnych stają się niezdolne do samodzielnego funkcjonowania. Ani trochę nie zmienia to faktu, że są to nasi rodacy, członkowie wspólnoty narodowej i naszą powinnością jest udzielnie im pomocy. A, że mówimy tu o osobach dotkniętych trwałymi chorobami i niepełnosprawnościami, to i pomoc powinna się wyrażać właśnie poprzez zasiłki czy renty. Przy czym wysokość ich powinna na faktyczne utrzymanie tych osób, leczenie i zapewnienie godnego bytu, a nie na wegetację i całkowite wykluczenie ze społeczeństwa. Pamiętajmy także, że osoby zajmujące się osobami niepełnosprawnymi zajmują się tym w gruncie rzeczy całodobowo. To oznacza, że i w kwestiach zawodowych i zarobkowych znajdują się w trudnej sytuacji. Pomoc dla takich osób, oczywiście przy spełnieniu określonych warunków (chodzi o wykluczenie ewentualnych oszustów) powinna pozwolić im także na godne utrzymanie, aby mogły poświęcić się opiece chorym.

Po drugie – sama pomoc materialna nie rozwiązuje zagadnienia. Istnieje paląca potrzeba systemowego rozwiązania sytuacji osób niepełnosprawnych. Państwo zapewnić musi fachową pomoc i wsparcie osobom niepełnosprawnym  i ich opiekunom (także psychologiczną), ośrodki leczenia i rehabilitacji, zagwarantować musi dostępność najnowocześniejszych form i metod leczenia oraz leków i farmaceutyków. Wreszcie zreformować trzeba edukację, aby w polskim Narodzie wykształcić empatię i zrozumienie dla takich osób. Nie mamy bowiem wątpliwości, że ze względu na irracjonalne strachy i fobie niemałej części naszego społeczeństwa, wiele osób niepełnosprawnych znajduje się w sytuacji wykluczenia i ostracyzmu. Powtarzamy: osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie to tacy sami ludzie i członkowie wspólnoty narodowej jak każdy inny obywatel.

Po trzecie wreszcie zauważyć chcemy obrzydliwą hipokryzję środowisk, które stanęły w obronie protestujących. Kto bowiem stara się politycznie wypromować na niepełnosprawnych? Politycy partii zdecydowanie liberalnych. Nowoczesna, PO, lewica. Czyli te same środowiska i osoby, które popierają tzw. „czarny protest”. Przypomnijmy – czarno protestujący postulują szeroki dostęp do aborcji eugenicznej oraz chcą aby istniała pełna możliwość zabicia dziecka przed urodzeniem, jeśli u tego stwierdzi się niepełnosprawność, wady rozwojowe lub inne upośledzenia. Teraz zaś ci sami ludzi idą do osób, którym odmawiają ochrony życia od poczęcia i składają wyrazy poparcia. Krótko mówiąc – liberałowie i lewica starają się zbić kapitał polityczny na ludziach, których w innych wypadkach uznają za możliwych do zabicia z powodu ich chorób. Tych samych chorób, które spowodowały protest i okupację sejmowych korytarzy. Ciężko to nazwać inaczej niż sukinsyństwem.

Na koniec już chcemy wspomnieć o tym, że sytuację skomentował nie kto inny a pewien satyryk z muszką. Stwierdził on „żyli [niepełnosprawni i ich opiekunowie] przez te 40-60 lat bez zasiłków, więc przypuszczalnie mogą żyć dalej”. Mocne słowa jak na człowieka, który od dawna żyje z pieniędzy pochodzących z podatków (jako poseł, euro poseł, funkcjonariusz licznych partii i urzędów w okresie PRL). Jak widać liberalizm jest liberalizmem, bez względu na to, czy jest to liberalizm spod znaku Korwina, Petru, Tuska, Jóźwiaka czy Andruszkiewicza. Zawsze jest to nowotwór i trucizna dla Narodu i jego zdrowego rozwoju.

Szturmowe Święto Pracy
29 kwietnia 2018
Szturmowcy nacjonalizm